Samrådet i SPF Helsingfors

Samvaropromenad

10 Februari 2023 kl. 13.00–15.00
Start vid statyn Tre smeder.

Plats
Statyn Tre smeder
00100 Helsingfors