Samrådet i SPF Helsingfors

Samrådet i SPF Helsingfors rf

 

 

Samrådet i SPF Helsingfors
är samarbetsorgan för de
elva pensionärsföreningarna
i Helsingfors som hör till
Svenska pensionärsförbundet.

Samrådets preliminära höstplaner

Samrådets program för hösten är klart, men anpassas till coronasituationen vid respektive tidpunkt.

Läs mer