Samrådet i SPF Helsingfors

Samvaropromenad

14 April 2023 kl. 13.00–15.00
Startplatsen meddelas senare.